Komunikacijų įrengimas

Lauko vandentiekis susideda iš vandentiekio vamzdyno, siurblinių tiekiančių vandenį į vandentiekio tinklą ir palaikančių jame slėgį ir talpyklų vandens atsargoms laikyti ar slėgiui palaikyti. Vandentiekio vamzdyną sudaro vandentakiai, magistralės, skirstomosios linijos, įvadai į pastatus ir vandentiekio tinklo įranga.

.

   Lauko nuotakynas gali būti savitakis ir slėginis. Savitakis nuotakynas susideda iš kiemo nuotakyno, nuotakų ir kolektorių. Į kiemo nuotakyną, kurio skersmuo paprastai būna nuo 110 iki 200 mm, jungiami išvadai iš pastatų. Kiemo nuotakynai jungiasi į gatvių nuotakus - 200 - 300 mm (paviršinių nuotekų - 250) skersmens požeminius vamzdynus. Nuotekų kolektoriais vadinami 300 mm ir didesnio skersmens požeminiai vamzdynai, į kuriuos subėga nuotekos iš gatvių nuotakų. Slėginis nuotakynas yra slėginės linijos nuo nuotekų siurblinių, diukeriai po upėmis ar daubomis ir kiti vamzdynai, kuriais nuotekos teka užpildydamos visą skerspjūvį. 

Vandentakiai montuojami su nuolydžiu, ne mažesniu kaip 0,002. Kuomet reljefas labai lygus, leidžiama nuolydį imti 0,0005. Rekomenduojamas vamzdžių įgilinimas 1,80-2,00 m. Minimalus galimas nuotakyno vamzdžių įgilinimas 0,8 m nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus. Minimalus nuolydis ne mažesnis už atvirkštinį dydį vamzdžio skersmeniui 1/D.Vandentiekio tinklo atšakos nuo magistralių daromos trišakiais, įtaisant uždarymo armatūrą.