Fasadų šiltinimas

   Sienų kaip ir kitų konstrukcijų kokybiškas fasadų šiltinimas gaunamas kai konstrukcija šiltinama iš išorės, kadangi tik šiltininant konstrukcijas iš išorės įmanoma maksimaliai gerai pasiekti šiluminės energijos išsaugojimo rezultatų. Dėl fasadų, sienų šiltinimo, žymiai pagerinama  esamos renovuojamos sienos būklė. Sumažėja sienos temperatūrinės ir drėgmės deformacijos, išnyksta siūlių sandarumo problema, padidėja vidinis patalpų komfortas. Panaikinami sienose buvę šiluminiai tilteliai. Atnaujinamas pastato fasadas, suteikiama nauja architektūrinė išvaizda.

Vienu metu apšiltinamos visos pastato sienos (arba visa siena), nesusidaro sienų peršalimo sąlygos skirtingai apšiltintų plotų sandūrose. Atliekami darbai nesusiję su pastato viduje vykstančiais. Fasadų šiltinimas gali būti atliekamas sausuoju būdų t.y. vendtiliuojamas  fasadas. Ventiliuojamo fasado šiltinimo darbų neįtakoja Lietuvos klimato sezoniškumas, kadangi šiltinimo darbus galima atlikti ir šaltuoju metų sezono. Fasado šiltinimą kai siena armuojama, armavimo mišiniu ir dengiama struktūra, reiktų atlikti tuomet kai bent  parą, nelyja ir temperatūra nėra nukritusi žemiau +5 laipsnių.